стърнищен култиватор

Агротехнически обработки с култиватор – сигурно подобряване плодородието на почвата

Обработката на почвата задължително преминава през различни етапи в зависимост от това какъв е вида на отглежданите култури. Има и универсални агротехнически мероприятия, на които стопаните разчитат за да обогатят, да премахнат плевелната растителност и да осигурят качество на продукцията, която ще отглеждат. Факт е, че през последните години един от видовете прикачни инвентари с универсална приложимост са култиваторите, а на  сайта на водещия български производител тук https://mass.bg/култиватори можете да се запознаете с многообразието, което се предлага.

Същност на инвентара

Повърхностната обработка за разлика от дълбоката оран има за цел да изравни, раздроби и да заглади почвата. Колкото определяща е всяка друга дейност, която касае обработката на земните пластове то толкова значимо е и култивирането. Именно на култиваторите стопаните разчитат за да бъдат:Култиватор "S"

  • Заравнени терените;
  • Да се разрохка и добре да се аерира почвата;
  • Да се размесят растителните остатъци и препаратите, торовете, които се използват за растителна защита;
  • Да се извърши обща подготовка на слоя преди засаждане на културите;
  • За ефективно премахване на плевелите, които отнемат ценните хранителни вещества от почвата.

Един инструмент, но с толкова много възможности прави култиваторите наистина най-добри и ефективни за това да се подобри структурно и технически плодородието на земята, която е обект на добри производствени практики.

Съобразно типа на култивирането mass.bg представят на вниманието ни разнообразие от прикачен инвентар от съответната категория. Разграничават се култиватори за:

  • Междуредова обработка;
  • Специално предназначени за отглеждане на лавандула;
  • Градински мини модели;
  • За слята обработка;
  • Стърнищни и други.

Избирането на такъв прикачен инвентар е необходимо да се разглежда като сериозна инвестиция и именно поради това днес ви представяме производител с доказани позиции в земеделския бран. С колекцията на mass.bg можете да разчитате на винаги добри резултати, надеждно и качествено провеждане на необходимите агротехнически мероприятия в зависимост от следвания план за действие.